The erstaskondalbrackehogskola’s podcast

Hur kan hemlösa kvinnor få samma vård som andra i samhället?

November 22, 2020

I denna podd träffar du Elisabet Mattsson som är professor i vårdvetenskap. Det är det ämne som är huvudområdet för utbildning inom sjuksköterskeprogrammet. Elisabet forskar just nu om hur kvinnor som lever i hemlöshet kan få vård på samma vilkor som andra svenska medborgare.

Kvinnor som lever i hemlöshet dör oftare av möjliga behandlingsbara sjukdomar än kvinnor i allmänhet, även i höginkomstländer som Sverige. Vård på lika villkor är ett projekt där man fokuserar på hälsoinsatser för människor med dålig hälsa på grund av social utsatthet, fattigdom och med multisjukdomar.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App